HEY SUMMER

10/04/2018 - 10:23    |    Chia sẻ        
Một ngày đầu tháng 4, đó là một ngày mùa hè xanh mát và rực rỡ. Đối với Elise, mùa hè là những cảm xúc bất tận đầy cảm hứng, thế còn bạn thì sao?