LOÀI HOA TRONG TRUYỀN THUYẾT

30/10/2018 - 03:27    |    Chia sẻ        
Thanh tao phiêu diêu thoát tục là những gì người ta có thể mô tả về loài hoa luôn xuất hiện trong các truyền thuyết thần tiên bởi sắc hoa không thể mô phỏng bằng lời.