Elise Sale

ĐẦM VÀNG HT CHUN EO

ĐẦM VÀNG HT CHUN EO

FW1907137DIWOYL
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM ĐEN PHỐI LƯỚI

ĐẦM ĐEN PHỐI LƯỚI

FW1908092DIWOBK
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM ĐEN HOA CỔ

ĐẦM ĐEN HOA CỔ

FW1908020DIWOBK
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM TRẮNG THÊU HOA

ĐẦM TRẮNG THÊU HOA

FW1907088DIWOWH
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM REN ĐEN THÊU HOA

ĐẦM REN ĐEN THÊU HOA

FW1908239DILABK
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM ĐEN LY GẤU

ĐẦM ĐEN LY GẤU

FW1908028DIWOBK
499.000đ  2.198.000đ
JUMPSUIT XANH HOA EO

JUMPSUIT XANH HOA EO

FW1908019JLWOBL
399.000đ  1.798.000đ
ĐẰM TRẮNG HT ĐÍNH TRAI

ĐẰM TRẮNG HT ĐÍNH TRAI

FW1907367DMWOWH
499.000đ  2.298.000đ
ĐẦM TRẮNG ĐÍNH HOA

ĐẦM TRẮNG ĐÍNH HOA

FW1908107DIWOWH
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM SUÔNG NÂU 2D

ĐẦM SUÔNG NÂU 2D

FW1907316DIWOBR
399.000đ  1.398.000đ
ĐẦM VÀNG THÊU HOA

ĐẦM VÀNG THÊU HOA

FW1907325DMWOYL
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM VÀNG ĐAI EO

ĐẦM VÀNG ĐAI EO

FW1907436DIWOYL
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM HT BÈO TAY

ĐẦM HT BÈO TAY

FW1908172DIWOPT
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM HỒNG PK EO

ĐẦM HỒNG PK EO

FW1907319DIWOPK
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM TRẮNG PHỐI BÈO

ĐẦM TRẮNG PHỐI BÈO

FTDN19051808TA
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM HỒNG PHỐI TƠ

ĐẦM HỒNG PHỐI TƠ

FW1907375DIWOPK
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM TRẮNG HOA NGỰC

ĐẦM TRẮNG HOA NGỰC

FW1907262DIWOWH
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM VÀNG DÂY PK

ĐẦM VÀNG DÂY PK

FW1908052DIWOYL
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM TRẮNG BÈO ĐÍNH PK

ĐẦM TRẮNG BÈO ĐÍNH PK

FW1905129DMWOWH
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM ĐEN BÈO EO

ĐẦM ĐEN BÈO EO

FW1907152DMWOBK
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM HỒNG BÈO CỔ LỆCH

ĐẦM HỒNG BÈO CỔ LỆCH

FW1907532DIWOPK
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM REN XẾP LY REN PK

ĐẦM REN XẾP LY REN PK

FW1907312DIWOBK
499.000đ  1.898.000đ
ĐẦM TT HOA PK

ĐẦM TT HOA PK

FW1907305DMWONV
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM SUÔNG HỒNG

ĐẦM SUÔNG HỒNG

FW1907360DIWOPK
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM ĐEN BÈO LY

ĐẦM ĐEN BÈO LY

FW1907445DIWOBK
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM ĐEN CỔ LAZE

ĐẦM ĐEN CỔ LAZE

FW1907154DIWOBK
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM TT LY GẤU

ĐẦM TT LY GẤU

FW1908049DIWONV
399.000đ  1.598.000đ
ĐẦM XANH HOA LAZE

ĐẦM XANH HOA LAZE

FW1907361DIWOBL
499.000đ  2.298.000đ
ĐẦM HỒNG PK XẾP LY

ĐẦM HỒNG PK XẾP LY

FW1907267DIWOPK
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM HỌA TIẾT PK VAI

ĐẦM HỌA TIẾT PK VAI

FW1907357DMWOPT
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM ĐEN REN VẠT LỆCH

ĐẦM ĐEN REN VẠT LỆCH

FW1908080DIWOBK
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM REN XANH KHÓA CHÉO

ĐẦM REN XANH KHÓA CHÉO

FW1908124DILABL
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM NÂU KẺ XẾP LY

ĐẦM NÂU KẺ XẾP LY

FW1909018DIWOBR
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM ĐEN THÊU HOA

ĐẦM ĐEN THÊU HOA

FW1907234DMWOBK
499.000đ  1.998.000đ
ĐẦM CAM ĐẬM REN HT

ĐẦM CAM ĐẬM REN HT

FXDL19040571CA
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM XANH REN HOA NGỰC

ĐẦM XANH REN HOA NGỰC

FXDS9010811XA
499.000đ  2.498.000đ
ĐẦM HỒNG ĐÍNH PK

ĐẦM HỒNG ĐÍNH PK

FXDS8121006HO
399.000đ  1.698.000đ
ĐẦM CAM ĐÍNH HOA

ĐẦM CAM ĐÍNH HOA

FXDS9011084CA
399.000đ  1.798.000đ
SM XANH CHUN EO

SM XANH CHUN EO

FXSN19041624XA
399.000đ  898.000đ
SM ĐỎ CÁNH DƠI

SM ĐỎ CÁNH DƠI

FXSL19031394DO
399.000đ  948.000đ
ĐẦM ĐEN VAI TRẦN

ĐẦM ĐEN VAI TRẦN

FXDN8111333DE
549.000đ  2.498.000đ
ĐẦM TT ĐÍNH PK

ĐẦM TT ĐÍNH PK

FXDN19050512TT
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM XANH NƠ CỔ

ĐẦM XANH NƠ CỔ

FXDS19051352XA
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM XANH ĐAI EO (Không Kèm Đai)

ĐẦM XANH ĐAI EO (Không Kèm Đai)

FXDN19041873XA
399.000đ  1.698.000đ
Đầm đen PK eo

Đầm đen PK eo

FXDS19031424DE
399.000đ  1.898.000đ
ĐẦM GẤM HT LY EO

ĐẦM GẤM HT LY EO

FTDN8092832HT
499.000đ  2.498.000đ
SM TRẮNG PK TRAI

SM TRẮNG PK TRAI

FXSN9020651TA
399.000đ  1.298.000đ
ĐẦM HT NƠ EO

ĐẦM HT NƠ EO

FXDN19051628HT
399.000đ  1.698.000đ
Đầm ren đen PK

Đầm ren đen PK

FXDL8110101DE
399.000đ  1.898.000đ
Đầm xanh ren hoa ngực

Đầm xanh ren hoa ngực

FXDS9010811XA
499.000đ  2.498.000đ
Đầm xanh PK trai

Đầm xanh PK trai

FXDL9021071XA
499.000đ  2.298.000đ
Đầm xanh phối viền

Đầm xanh phối viền

FXDN19042066XA
399.000đ  1.798.000đ
Đầm xanh nơ cổ

Đầm xanh nơ cổ

FXDS19051352XA
399.000đ  1.798.000đ
Đầm xanh khóa chéo

Đầm xanh khóa chéo

FTDL8110391XA
399.000đ  1.698.000đ
Đầm vàng PK trai

Đầm vàng PK trai

FXDL9021071VA
399.000đ  1.898.000đ
Đầm vàng đính trai

Đầm vàng đính trai

FXDS9020151VA
499.000đ  2.298.000đ
Đầm vàng 2D dây PK

Đầm vàng 2D dây PK

FXDS9010476VAL
399.000đ  1.798.000đ
Đầm TT họa tiết

Đầm TT họa tiết

FXDN8121212HT
399.000đ  1.798.000đ
Đầm trắng ren hoa

Đầm trắng ren hoa

FXDN19041086TA
399.000đ  1.898.000đ
Đầm ren đen PK

Đầm ren đen PK

FXDL8110101DE
399.000đ  1.898.000đ
Đầm nâu khuyên PK

Đầm nâu khuyên PK

FXDN19031732NA
399.000đ  1.698.000đ
Đầm nâu HT phối ren

Đầm nâu HT phối ren

FW1907530DIWOBR
399.000đ  1.798.000đ
Đầm HT tím vai trần

Đầm HT tím vai trần

FXDN19041212TI
399.000đ  1.698.000đ
Đầm HT nơ vai

Đầm HT nơ vai

FXDS19040374HT
399.000đ  1.898.000đ
Đầm HT nơ eo

Đầm HT nơ eo

FXDN19051628HT
399.000đ  1.698.000đ
Đầm HT bèo chéo

Đầm HT bèo chéo

FXDN19041142HT
399.000đ  1.698.000đ
SM xanh nơ tay

SM xanh nơ tay

FXSN19040216XA
399.000đ  898.000đ
Đầm hồng nhạt PK trai

Đầm hồng nhạt PK trai

FXDN19041232HN
399.000đ  1.798.000đ
Đầm hồng HT vai trần

Đầm hồng HT vai trần

FXDN19050373HO
399.000đ  1.598.000đ
SM xanh xếp ly

SM xanh xếp ly

FXSN9010922XA
399.000đ  948.000đ
Đầm hồng đính PK

Đầm hồng đính PK

FXDS8121006HO
399.000đ  1.698.000đ
Đầm hoa vai trần

Đầm hoa vai trần

FXDN19050251HO
399.000đ  1.798.000đ
Đầm đỏ hoa laze

Đầm đỏ hoa laze

FXDS8120976DO
399.000đ  1.798.000đ
Đầm đỏ đai eo

Đầm đỏ đai eo

FXDN19050432DO
399.000đ  1.798.000đ
Đầm đen vai trần

Đầm đen vai trần

FXDN8111333DE
499.000đ  2.498.000đ
Đầm đen PK eo

Đầm đen PK eo

FXDS19031424DE
399.000đ  1.898.000đ
Đầm đen nơ eo

Đầm đen nơ eo

FXDS19050847DE
399.000đ  1.798.000đ
Đầm đen kẻ đính PK

Đầm đen kẻ đính PK

FXDN19042056DE
399.000đ  1.798.000đ
Đầm đen hoa PK

Đầm đen hoa PK

FXDN19041024DE
499.000đ  1.998.000đ
Đầm đen hoa PK

Đầm đen hoa PK

FXDN19030563DE
399.000đ  1.898.000đ
Đầm đen cổ vuông

Đầm đen cổ vuông

FXDN19040867DE
399.000đ  1.798.000đ
Đầm đen bèo phối ren

Đầm đen bèo phối ren

FS1907306DIWOBK
399.000đ  1.798.000đ
ĐẦM ĐEN CƯỜM HOA

ĐẦM ĐEN CƯỜM HOA

FXDN19040404DE
399.000đ  1.798.000đ
Đầm đen 2D phối lưới

Đầm đen 2D phối lưới

FXDN9011164DE
399.000đ  1.898.000đ
Đầm đen 2D nơ PK

Đầm đen 2D nơ PK

FTDS8090994DE
399.000đ  1.798.000đ
Đầm cam xếp ly

Đầm cam xếp ly

FXDN19031384CA
399.000đ  1.798.000đ
Áo trắng PK cổ

Áo trắng PK cổ

FXSN9020583TA
299.000đ  448.000đ
Áo ren hồng 2D

Áo ren hồng 2D

FXAS8120101HO
299.000đ  698.000đ
Áo len hồng PK

Áo len hồng PK

FXSN19062307HO
399.000đ  948.000đ
Áo họa tiết 2D phối ren

Áo họa tiết 2D phối ren

FXAS19031251HT
399.000đ  848.000đ
Áo 2D hồng bèo gấu

Áo 2D hồng bèo gấu

FTAS8101506HOXL
399.000đ  898.000đ