Phiếu mua hàng và thẻ quà tặng

  1. Phiếu mua hàng được chấp nhận như tiền mặt và được thanh toán bình thường.

  2. Thẻ quà tặng không áp dụng trong các chương trình khuyến mại.

  3. Phiếu mua hàng chỉ có giá trị khi có thời hạn sử dụng, số series thẻ và chữ ký của Tổng giám đốc (hoặc người được ủy quyền)

  4. Thẻ quà tặng chỉ có giá trị khi có đầy đủ: ngày phát hành, số serial, chữ ký của người được ủy quyền.

LƯU Ý: Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại trong cùng một thời điểm thanh toán, trừ những chương trình có quy định cụ thể.