Vietnam
Giỏ hàng của tôi

Giỏ hàng

Mua hàng và Thanh toán

Mua hàng và Thanh toán
 1. 1. Phiếu mua hàng (Cash Voucher)

  - Được áp dụng đến ngày ghi trong Hạn sử dụng

  - Được chấp nhận thanh toán nhưng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

  - Áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi

  - Chỉ có giá trị khi có thời hạn sử dụng, số series thẻ và chữ ký của Tổng giám đốc (hoặc người được ủy quyền), có đóng dấu đỏ của công ty

  - Được cộng gộp nhiều Voucher trong một hóa đơn

  2. Thẻ quà tặng (Gift Voucher)

  - Được áp dụng đến ngày ghi trong Hạn sử dụng

  - Không áp dụng trong các chương trình khuyến mại: ưu đãi thẻ VIP, SNKH và các chương trình ưu đãi khác.

  - Chỉ có giá trị khi có thời hạn sử dụng, số series thẻ và chữ ký của Tổng giám đốc (hoặc người được ủy quyền), có đóng dấu đỏ của công ty

  - Không được cộng gộp nhiều Gift Voucher

  - Chỉ áp dụng duy nhất 1 Gift Voucher/ 1 lần / 1 hóa đơn

  Lưu ý: Nhiều trường hợp Gift Voucher không được áp dụng đối với sản phẩm Elise Kids và Phụ kiện, sẽ được ghi chú rõ mặt sau của Gift Voucher

  3. Voucher Esteem Gift

  - Là Voucher do phía đối tác phát hành

  - Chỉ có giá trị khi có đầy đủ: Hạn sử dụng, Số seri thẻ và dấu đỏ của đối tác phát hành

  - Chỉ được áp dụng đối với các chương trình ưu đãi tối đa đến 20%

  - Được cộng gộp nhiều Voucher Essteem trên một hóa đơn