Vietnam
Giỏ hàng của tôi

Giỏ hàng

Đổi trả & Bảo hành

Đổi trả & Bảo hành

Khách hàng chỉ có thể đổi sản phẩm khi đáp ứng đủ 04 điều kiện sau:

- Phải có hóa đơn mua hàng.
- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác, chưa qua sử dụng và chưa sửa chữa.
- Sản phẩm đã mua không quá 03 ngày.
- Sản phẩm mua trong chương trình có mức giảm giá dưới 50%

Lưu ý:

- Khách hàng chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch.
- Cửa hàng không hoàn trả lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
- Cửa hàng chỉ hỗ trợ tối đa một sản phẩm được đổi một lần, không hỗ trợ đổi hàng đối với sản phẩm đã đổi một lần trước đó