Vietnam
Giỏ hàng của tôi

Giỏ hàng

#ELISE #NEWARRIVALS

September 2020

SM TÍM CỔ LỆCH
Giá đặc biệt 349.000 VND Giá thông thường 1.198.000 VND
SM TRẮNG CƯỜM VAI
Giá đặc biệt 249.000 VND Giá thông thường 898.000 VND
ĐẦM TÍM THAN PK EO
Giá đặc biệt 499.000 VND Giá thông thường 1.998.000 VND
SM VÀNG XÍCH PHỤ KIỆN
Giá đặc biệt 249.000 VND Giá thông thường 898.000 VND
JUPE ĐEN BÈO GẤU
Giá đặc biệt 349.000 VND Giá thông thường 1.198.000 VND
SM HỒNG HOA NGỰC
Giá đặc biệt 249.000 VND Giá thông thường 898.000 VND
SM REN HỒNG HỌA TIẾT
Giá đặc biệt 269.000 VND Giá thông thường 948.000 VND
QUẦN BE VÀNG TÚI SƯỜN
Giá đặc biệt 299.000 VND Giá thông thường 998.000 VND
MĂNG TÔ ĐEN PHỐI TAY
Giá đặc biệt 699.000 VND Giá thông thường 2.498.000 VND
SM TÍM TÚI NGỰC
Giá đặc biệt 299.000 VND Giá thông thường 998.000 VND
SOOC GHI XƯỚC NƠ CẠP
Giá đặc biệt 249.000 VND Giá thông thường 898.000 VND
SM ĐEN PHỐI TAY LƯỚI
Giá đặc biệt 199.000 VND Giá thông thường 848.000 VND
ĐẦM HỒNG PHỐI CỔ
Giá đặc biệt 449.000 VND Giá thông thường 1.898.000 VND
SM TRẮNG BÈO 2
Giá đặc biệt 299.000 VND Giá thông thường 998.000 VND
ÁO KEM TRỄ VAI BÈO TẦNG
Giá đặc biệt 269.000 VND Giá thông thường 948.000 VND
ĐẦM ĐỎ ĐAI PHỤ KIỆN EO
Giá đặc biệt 449.000 VND Giá thông thường 1.898.000 VND